Hypnóza

Hypnózu lze popsat jako změněný stav vědomí. Je to stav podobný ospalosti nebo velké únavě.  Lehký hypnotický stav můžete prožívat třeba při poslechu nějaké meditační hudby nebo relaxace. V hypnóze pracujeme zejména s podvědomou a nevědomou částí psychiky.

Je to, jako byste stlumili vědomí sebe sama, které prožíváte v každodenním životě a zesílili spojení s podvědomou složkou. 

Naše vědomé mechanismy jsou dobří sluhové, ale mohou být naopak zlými pány. V tom horším případě jsou to ty hlasy, které Vám říkají, co děláte špatně, co je byste na sobě měli skrýt, aby Vás druzí měli rádi a podobně. Tito kritikové jsou v hypnotickém stavu ztišeni a my se můžeme věnovat hledání nástrojů důležitých pro Vaše uzdravení. 


V našem klasickém západním světě existují dva základní druhy hypnózy:

  • Hypnóza klasická: kterou nejvíce proslavil Sigmund Freud, i když není jejím úplným původcem. V této hypnóze pracujeme s tak zvanými afirmacemi, neboli léčivými větami, za jejichž pomoci se snažíme „přepsat“ nevhodné návyky či myšlenky.

Například u léčby nadváhy můžeme používat věty typu: jím zdravě a jen tolik, aby se mé tělo nasytilo. Nezdravá jídla jsou mi lhostejná. Mám optimální váhu… 

  • Hypnóza Ericsonovská: v tomto druhu hypnózy předpokládáme, že Vaše nevědomí má v sobě už ty vědomosti, které potřebujete, abyste se uzdravili, jen s nimi vědomí nemá spojení. Při této hypnóze tedy oslovujeme Vaše vlastní vnitřní zdroje, které potřebujete pro vyřešení problému.

Jazyk této hypnózy je plný příběhů a metafor.


Protože mám výcvik v obou z těchto směrů hypnózy, používám ve své praxi oba tyto druhy hypnózy dle potřeby a typu problému.

 

Comments are closed